ЛИСТА ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕШЕЊЕМ ОДОБРАВА МИНИСТАРНајављене обуке са Листе програма од јавног интереса које решењем одобрава министар


Пријава за координаторе обука (најава обуке)АРХИВА СТУЧНОГ УСАВРШАВАЊА


Oдржани семинари од 2011/2012. до 2017/2018. године

Одржани стручни скупови, летње и зимске школе од 2012.-2018. године

Каталози програма стручног усавршавања запослених у образовању за све школске годинеОСТАЛИ ЛИНКОВИ


Упитник за самопроцену компетенција наставника

Регионални центри